Fra jyllandsposten.dk

Lær at give gode råd

At give råd er en virkelig svær disciplin. Ofte synes vi selv som rådgiver, at vores råd er guldkorn, som vi giver væk. Og rådet helt sikkert vil medføre succes, hvis den (måske) rådsøgende altså følger rådet. Problemet er bare, at den rådsøgende ofte ikke synes rådet er godt eller meningsfuldt for netop dem. Selvfølgelig rammer vi plet en gang imellem, men hvad er det så der går op i en højere enhed? Hvad skal vi være opmærksomme på, når vi giver råd, for at rådet bliver mest muligt brugbart for den anden?

Den chilenske biolog Humberto Maturana har forklaret, hvordan levende systemer danner viden, organiserer sig og kommunikerer med hinanden. Dette sker gennem tre domæner. I en samtale bevæger vi os fleksibelt og omskifteligt rundt indenfor: det personlige domæne, produktionens domæne og refleksionens domæne. Lad os se nærmere på, hvad disse domæner indebære.

Det personlige domæne

Indenfor det personlige domæne kommer vores egne perspektiver i spil. Det er et uni-verst domæne, da det kun er vores egen personlige version, der er den gældende. Det kan både komme til udtryk, ved at man tænker at man ved bedst. Eller at man decideret mener, at ens egen version, er den eneste rigtige. Der tages altså ikke hensyn til andres perspektiver. En vigtig pointe er, at det ikke er et privat domæne, men også et professionelt domæne. Det vil sige præget af de faglige holdninger, værdier og teorier man har med sig.

Produktionens domæne

Indenfor produktionens domæne er den version, som er besluttet i fællesskab eller af flertallet gældende. Vi bevæger os altså i et landskab af regler og beslutninger. Her refererer vi til regler, som ikke er til diskussion – f.eks. lovgivning, ledelsens beslutninger/retningslinjer osv. Indenfor dette domæne er det i høj grad muligt at danne klarhed over, hvad der kan gøres, af hvem og hvordan. Det kan føles rart som den rådgivende part at kunne ”gemme” sig bag faste retningslinjer eller lovgivning. Dette kan nemlig give klarhed over en måske kompliceret situation. Dog kan der opstå problemer, når situationen er følelsesmæssig kompliceret. Det kan nemlig skabe store frustrationer hos den part, som beder om hjælp, og så er gode råd dyre.

Refleksionens domæne

I refleksionens domæne er der plads til, at flere forskellige perspektiver eksisterer samtidigt. I stedet for at fokusere på, hvad sandheden er lyttes der nysgerrigt og udfoldende til mangfoldige perspektiver. Herigennem forsøger man at opnå forståelse og anerkendelse for de intentioner, der udfoldes. De forskellige perspektiver er altså ikke i kamp med hinanden, men kan bidrage med at de forskellige parter i samtalen kan forholde sig til den situation, de står i på nye måder.

Så hvordan giver man gode råd?

Ofte foregår samtaler i hverdagen i det personlige eller i produktionens domæne, hvor samtalerne er domineret af lysten til at få ret og argumentere for sin ret. Denne lyst ligger mere intuitivt til os mennesker end lysten til refleksivt og nysgerrigt at forholde os til andres synspunkter og intentioner.  

Råd skal være så tilpas tæt på det den søgende selv forestiller sig, dennes egne perspektiver, for at rådene kan være specifikke og brugbare. For at opnå dette må man have indblik i den viden, den som søger råd har, så ens egen viden og personen, der søger om råds viden kan sammenflettes. Derved er der i virkeligheden ikke tale om en overdragelse af råd, men en sammenfletning af viden. Dette kan opnås ved at pendle mellem de tre domæner i Maturanas model.

Det er altså vigtigt, at få så meget indsigt som muligt i de konkrete udfordringer som den rådsøgende kommer med, samt hvilke perspektiver og intentioner vedkommende har.

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.