om mig

ida baggesen

Klinisk Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har en bred erfaring indenfor par og individuelle behandlingsforløb. Jeg tilbyder hjælp til dig, som oplever at være i en svær periode af dit liv. De fleste mennesker oplever på et eller flere tidspunkter i deres liv, at blive ramt af eksempelvis depression, stress, lavt selvværd, PMS, ufrivillig barnløshed eller angst. Der er derfor ingen skam i at erkende, at man har det svært og har brug for hjælp. 

Mit psykoterapeutiske arbejde tager altid udgangspunkt i dig eller jer, og jeg er derfor ikke fastlåst på en bestemt teoretisk tilgang, men finder i fællesskab med dig eller jer frem til den metode, der bedst passer til dit eller jeres temperament og situation.

Dog er den psykologiske grundfilosofi, der gennemsyrer mit arbejde tilknytningsteorien. Ifølge tilknytningsteorien former vi særligt i den tidlige barndom og i teenageårene adfærd, som skal sikre vores overlevelse både på et fysisk og følelsesmæssigt plan. Samlet kaldes disse adfærdsmønstre for vores tilknytningsstil eller tilknytningsmønster. Tidligere antog man, at voksnes tilknytningsstil primært var et produkt af barndommen. Man mente altså, at din nuværende tilknytningsstil var bestemt af den måde du blev passet på som baby: Hvis dine forældre var sensitive, tilgængelige og opmærksomme ville du som voksen udvikle en tryg og sikker tilknytningsstil; hvis du ikke kunne regne med deres opmærksomhed og hengivenhed, ville du udvikle en utryg ambivalent tilknytning; hvis de var fjerne, rigide, uopmærksomme og ikke hengivne ville du udvikle en utryg undvigende tilknytning; hvis dit barndomshjem var præget af kaotiske tilstande som f.eks. fysisk eller psykisk vold, ville du udvikle en utryg desorganiseret tilknytning. I dag ved vi dog, at vores tilknytningsstil som voksne er præget af en række faktorer, hvor vores opdragelse bestemt er en af faktorerne, men også faktorer som livserfaring spiller en væsentlig rolle. Man kan ikke, ikke danne tilknytning til et andet menneske som spæd, da det er altafgørende for vores overlevelse og derfor har alle mennesker en tilknytningsstil. Afhængig af hvilken tilknytningsstil du har, vil du opleve verden og de relationer du indgår i på forskellig vis. Særligt de utrygge tilknytningsstile kan skabe problemer i parforholdet eller i måden du bevæger dig i livet på. Tidligere antog man, at din tilknytningsstil var uforanderlig på tværs af livet, men i dag ved vi at dette ikke er tilfældet. Tværtimod er det muligt med den rette hjælp, at bevæge sig tættere på en tryg tilknytningsstil. Jeg vil derfor ofte udrede, hvilken tilknytningsstil du har på starttidspunktet for et forløb. Dette gør sig særligt gældende ved parterapi, hvor vi finder begge parters tilknytningsstil, for på den måde at kunne afdække uhensigtsmæssige mønstre i parforholdet og derved afhjælpe dem. 

Metodisk arbejder jeg som udgangspunkt ud fra principperne i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en videnskabeligt baseret terapi, som har vist sig effektiv inden for en bred vifte af pinefulde menneskelige tilstande. ACT er baseret på en række principper, som tilsammen sætter dig i stand til at udvikle “psykologisk fleksibilitet”. Psykologisk fleksibilitet er evnen til at tilpasse sig en situation med åbenhed, bevidsthed og fokus og til at handle effektivt i overensstemmelse med sine værdier (forstået som dit hjertes dybeste ønsker om, hvem du ønsker at være, og hvad du ønsker at stå for i livet). I terapien arbejder vi altså på at øge din evne til at være til stede, åbne dig og gøre det, der betyder noget. Efterhånden som du øger din psykologiske fleksibilitet, vil du blive i stand til bedre at håndtere vanskelige følelser, afbryde skadelige tankeprocesser, hæve dig over selvbegrænsende opfattelser, fokusere på og engagere dig i det, du foretager dig, og ændre adfærd, så du kan opbygge et fundament for et vitalt og rigt liv. 

Dette er dog ofte et svært og hårdt arbejde, og de fleste mennesker har brug for hjælp. Det er netop denne hjælp jeg tilbyder.

Sammen med dig finder vi frem til de ting, der er vigtige for dig i livet, fokuserer på de styrker og ressourcer, du har og taler om de relationer, der er vigtige i dit liv.

Jeg glæder mig meget til at møde dig – og til at få lov til at gøre en forskel for dig. De varmeste hilsner

Ida Baggesen

Scroll to Top

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.