Psykologerne

Dygtige og engagerede psykologer på Østerbro

Hos Psykologhuset Baggesen finder du det bedste team af psykologer inden for vores felt og metode. Ligegyldigt hvilken psykolog, der er det bedste match for dig, vil du møde en psykolog, som ikke kun er fagligt dygtig, men også god til at skabe en relation og få dig til at føle dig tryg og godt tilpas. Vi ved, at det at gå til en psykolog for mange kan være ubehageligt og grænseoverskridende, og der er derfor altid kaffe og te på kanden og en sød psykolog, som gør sig umage for at skabe de bedste rammer for netop dig. 

Vi er universitetsuddannede psykologer og medlemmer af Dansk Psykologforening, hvilket betyder at vi er underlagt Psykologloven. Vi er alle specialiserede inden for acceptance and commitment therapy og kognitiv terapi, og vi sætter en ære i løbende at efteruddanne os med både specialiserende uddannelsesforløb, kurser og supervision.

Herunder kan du læse lidt om hver af psykologerne.

ida baggesen

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har en bred erfaring indenfor par og individuelle behandlingsforløb. Jeg tilbyder hjælp til dig som oplever, at være i en svær periode af dit liv. De fleste mennesker oplever på et eller flere tidspunkter i deres liv, at blive ramt af eksempelvis depression, stress, lavt selvværd, PMS, ufrivillig barnløshed eller angst. Der er derfor ingen skam i at erkende, at man har det svært og har brug for hjælp.

 

Mit psykoterapeutiske arbejde tager altid udgangspunkt i dig eller jer, og jeg er derfor ikke fastlåst på en bestemt teoretisk tilgang, men finder i fællesskab med dig eller jer frem til den metode, der bedst passer til dit eller jeres temperament og situation.

 

Dog er den psykologiske grundfilosofi, der gennemsyrer mit arbejde den narrative, hvilket vil sige, at jeg arbejder ud fra en tro på, at vi som mennesker skabes af de fortællinger eller narrativer, vi har med i vores rygsæk, og at disse således er med til at forme vores adfærd og følelser. Den psykologiske grundfilosofi, der gennemsyrer mit arbejde, er den narrative, hvilket vil sige, at jeg arbejder ud fra en tro på, at vi som mennesker skabes af de fortællinger eller narrativer, vi har med i vores rygsæk, og at disse således er med til at forme vores adfærd og følelser. Jo mere opmærksomhed et narrativ får, jo mere dominerende er det for vores adfærd og følelsesliv. Dette gør sig også gældende i et parforhold, hvor vi skaber fortællinger om vores partner og os selv i relation til vores partner, som kan være mere eller mindre dominerende for vores adfærd i parforholdet. Og som kan være både livsgivende og ødelæggende for parforholdet. Det er derfor også muligt at ændre den adfærds- eller følelsesmæssige situation, man befinder sig i ved at ændre, hvilke fortællinger der er dominerende og ved at finde frem til positive fortællinger i rygsækken, som man ikke før har givet opmærksomhed. 

Metodisk arbejder jeg som udgangspunkt ud fra principperne i Acceptance and Commitment Therapy (ACT), som er en videnskabeligt baseret terapi, som har vist sig effektiv inden for en bred vifte af pinefulde menneskelige tilstande. ACT er baseret på en række principper, som tilsammen sætter dig i stand til at udvikle “psykologisk fleksibilitet”. Psykologisk fleksibilitet er evnen til at tilpasse sig en situation med åbenhed, bevidsthed og fokus og til at handle effektivt i overensstemmelse med sine værdier (forstået som dit hjertes dybeste ønsker om, hvem du ønsker at være, og hvad du ønsker at stå for i livet). I terapien arbejder vi altså på at øge din evne til at være til stede, åbne dig og gøre det, der betyder noget. Efterhånden som du forøger din psykologiske fleksibilitet, vil du blive i stand til bedre at håndtere vanskelige følelser, afbryde skadelige tankeprocesser, hæve dig over selvbegrænsende opfattelser, fokusere på og engagere dig i det, du foretager dig, og ændre adfærd, så du kan opbygge et bedre parforhold. 

Dette er dog ofte et svært og hårdt arbejde, og de fleste mennesker har brug for hjælp. Det er netop denne hjælp jeg tilbyder.

 

Sammen med dig finder vi frem til de ting, der er vigtige for dig i livet, fokuserer på de styrker og ressourcer, du har og taler om de relationer, der er vigtige i dit liv.

Jeg glæder mig meget til at møde dig – og til at få lov til at gøre en forskel for dig. De varmeste hilsner

Ida Baggesen

lisa Fernandes gram

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog fra Københavns Universitet og har erfaring med individuelle terapeutiske forløb.

Som menneske kan man føle sig meget alene med sine problemer. Det er derfor vigtigt for mig at skabe et fortroligt, fordomsfrit og tillidsfuldt rum, hvor du kan blive set og hørt. Hos mig kan du komme præcis som du er, og vi tager udgangspunkt i det, du har brug for at tale om. Min tilgang er at hjælpe dig med at finde dine styrker, da jeg tror på at du har svarene på dine problemer.

Jeg tilbyder individuel terapi med unge såvel som voksne. Individuel samtaleterapi er for dig, hvis du føler, at du sidder fast i dit liv. Du føler dig måske overvældet, selvkritisk, deprimeret, ængstelig, alene eller har en følelse af udbrændthed. Jeg har desuden ekspertise i, at arbejde med problemstillinger, der knytter sig til aldersgrupperne; generations-z og millennials.

Autentisk, varm og styrkende terapi
Jeg hjælper blandt andet med disse emner:
Depression
Angst
Stress
Selvværdsproblematikker
Relationsvanskeligeheder
Transkulturelle problematikker
Spiseforstyrrelser
Familieproblemer

Overopmærksomhed på krop og udseende
Identitetsforvirring
Perfektionisme

Jeg arbejder ud fra en narrativ overbevisning, og forholder mig undersøgende til kulturelt skabte normer i samfundet. Derudover anvender jeg Acceptance & Commitment Therapy (ACT), som er en metode, der hjælper med at rumme svære tanker, følelser og kropslige fornemmelser. I vores samtaler bidrager jeg med nye perspektiver og værktøjer. Jeg støtter dig i at sætte grænser, blive mere medfølende og accepterende overfor dig selv, og jeg hjælper dig med at finde frem til dine værdier i livet.

Jeg ser frem til at møde dig og hjælpe dig. De varmeste hilsner

Lisa Fernandes Gram

Ida Ankerfelt

Psykolog

Jeg er uddannet psykolog ved Københavns Universitet og specialiserer mig indenfor behandling traumer, kriser, depression og angst. Jeg har desuden erfaring med børne- og ungeområdet med fokus på mistrivsel og vejledning af forældre og personale om forskellige problemstillinger, som f.eks. autisme, ADHD, uro, angst og tristhed.   

I samtaleforløb er mit mål at tilpasse mig det, du som klient har brug for, og ikke omvendt. Jeg har erfaring med terapeutisk arbejde inden for den kognitive adfærdsterapi, hvilket derfor også er den metode, jeg tager afsæt i – selvfølgelig med det forbehold, at det skal kunne passe til det, der fylder for dig. Inden for den kognitive terapi arbejder man med sammenhængen mellem tanker, følelser og adfærd og man finder i samarbejde mellem terapeut og klient nogle helt konkrete redskaber og teknikker til at hjælpe en til at få det bedre i hverdagen. Det kræver en stor indsats fra dig som klient – og derfor er mit mål først og fremmest også at skabe et trygt rum, der bygger på anerkendelse og respekt, hvor du kan føle dig fri til at udforske og udfordre de tanker og følelser, der fylder mest.  

Ida Ankerfelt

Scroll til toppen

Vi bruger cookies for at kunne give dig den bedste oplevelse. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies.